KURATORISCHES TEAM

Laura Bernhardt (künstlerische Leitung)
laura.bernhardt@artpublicspace.de

Julia Lerch Zajączkowska (Redaktion)
julia.lerch-zajaczkowska@artpublicspace.de

Nora Unger (Programm)
nora.unger@artpublicspace.de

PRODUKTION

Clair Bötschi (Produktion)
production@artpublicspace.de

Sophie Bergemann (Praktikantin)
assistant@artpublicspace.de